Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Μ.Κ.Δ.-ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
Διαιρέτες του 6 = (......)

Διαιρέτες του 9 = (......)

Κοινοί διαιρέτες του 6 και 9 = (..)

Γράψτε το Μ.Κ.Δ των 6 και 9 = Μ.Κ.Δ. (6,9) =

Χρησιμοποιήστε το Μ.Κ.Δ. των (6, 9) για να απλοποιηθεί το ακόλουθο κλάσμα 6/9Πάμε:ΚΛΙΚ