Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΒΙΒΛΙΟ:ΚΛΙΚ


Άσκηση 1:ΚΛΙΚ


Άσκηση 2:ΚΛΙΚ


Άσκηση 3:ΚΛΙΚ


Άσκηση 4:ΚΛΙΚ


Άσκηση 5:ΚΛΙΚ


Άσκηση 7:ΚΛΙΚ


Άσκηση 10:ΚΛΙΚ


Άσκηση 12:ΚΛΙΚ