Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

  • Συχνά στη θέση κάποιου αριθμού χρησιμοποιούμε κάποιον άλλο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, πολύ κοντινό στον αρχικό, για πρακτικούς λόγους. Αυτή η διαδικασία λέγεται στρογγυλοποίηση.
Παραδείγματα:
 Ο υπολογιστής τσέπης κοστίζει 4,95 €. Αντί για το ακριβές ποσό, λέμε: «κοστίζει περίπου 5 €».


  • Ανάλογα με την περίπτωση στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς στα :
δέκατα, στα εκατοστά, στις δεκάδες, στις εκατοντάδες ή όπου είναι πιο κατάλληλο για να διευκολυνθούμε στους λογαριασμούς μας,  χωρίς να παραποιηθεί η πραγματικότητα.
Το βάρος μου είναι 68 κιλά.
Περίπου 70 (σωστό).
Περίπου 100 (λάθος).

  • Όταν κάνουμε στρογγυλοποίηση αριθμών, πρέπει να αναφέρουμε την τάξη στην οποία γίνεται. Μιλάμε, έτσι, για στρογγυλοποίηση στη μονάδα, δεκάδα, εκατοντάδα κ.λ.π. ή για στρογγυλοποίηση στο δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό κ.λ.π.

Για να στρογγυλοποιήσουμε έναν αριθμό σε μια τάξη του, ακολουθούμε τον παρακάτω κανόνα.

Σε κάθε περίπτωση, για να κάνουμε στρογγυλοποίηση:
- Ορίζουμε την τάξη του ψηφίου στο οποίο θα γίνει η στρογγυλοποίηση.
- Κυκλώνουμε το ψηφίο, στην τάξη του οποίου ορίσαμε να γίνει η στρογγυλοποίηση

1. Αν το ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9, αυξάνουμε κατά μια μονάδα το ψηφίο της τάξης που γίνεται η στρογγυλοποίηση και όλα τα επόμενα ψηφία τα αντικαθιστούμε με μηδενικά.

Παράδειγμα:
Στη δεκάδα: 21.657 =21.660.
Στην εκατοντάδα: 22.757=22.800 
Στη χιλιάδα : 72.797 = 73.000
 
2. Αν το ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4, αφήνουμε τα ψηφία του αριθμού όπως είναι, μέχρι και την τάξη που γίνεται η στρογγυλοποίηση και αντικαθιστούμε τα επόμενα ψηφία του αριθμού με μηδενικά.
Παράδειγμα:
Στη δεκάδα: 9.331=9.330 

Στην εκατοντάδα : 8.441= 8.400 
Στη χιλιάδα : 5.321 =5.000Δεν στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται ως κώδικας επικοινωνίας (π.χ. ο αριθμός της ταυτότητας ή της πινακίδας του αυτοκινήτου, ο Τ.Κ. του σπιτιού κ.λπ.).