Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί


ΒΙΒΛΙΟ:ΚΛΙΚ


Παρατηρούμε:ΚΛΙΚ


Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί


Ένας αριθμός, μεγαλύτερος από το 1, που έχει μόνο δύο διαιρέτες  (το 1 και τον εαυτό του) λέγεται πρώτος.
Ο αριθμός 2, έχει για διαιρέτες μόνο το 1 και το 2.Eίναι ο μοναδικός πρώτος άρτιος αριθμός


Ένας αριθμός που έχει τουλάχιστον τρεις διαιρέτες λέγεται σύνθετος.   « Ο αριθμός 4, έχει για διαιρέτες του το 1 το 2 και το 4


Ο αριθμός 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος ( έχει μόνο έναν διαιρέτη, τον εαυτό του).


Τα κριτήρια διαιρετότητας μας διευκολύνουν στην εκλογή των κατάλληλων διαιρετών,για να διακρίνουμε αν ένας φυσικός αριθμός είναι πρώτος ή σύνθετος.


Τους πρώτους αριθμούς από το 2 μέχρι το 100 τους βρίσκουμε με τη βοήθεια του κόσκινου του Ερατοσθένη.Ο Ερατοσθένης, σπουδαίος Έλληνας μαθηματικός και φιλόσοφος, γεννήθηκε περίπου το 275 π.Χ. Ηταν ο πρώτος που υπολόγισε τη διάμετρο της Γης με ακρίβεια. Δυστυχώς σώζονται ελάχιστες από τις μελέτες του.
Ο εικονιζόμενος πίνακας είναι μία επινόησή του, για να ξεχωρίζει τους αριθμούς που έχουν μόνο 2 διαιρέτες από τους υπόλοιπους.


Για να τους ξεχωρίσεις κι εσύ, να διαγράψεις:
• τον αριθμό 1.
• τα πολλαπλάσια του 2, εκτός από το 2.
• τα πολλαπλάσια του 3, εκτός από το 3.
• τα πολλαπλάσια του 5, εκτός από το 5.
• τα πολλαπλάσια του 7, εκτός από το 7.
Για να διαγραφούνν όλα τα πολλαπλάσια του 2 (εκτός από το ίδιο 2), πατήστε 2. Ομοίως, για να διαγραφούν όλα τα πολλαπλάσια ενός αριθμού (εκτός από το ίδιο), πατήστε το κουμπί του. Πειραματιστείτε.
Οποιαδήποτε στιγμή  μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή πατώντας το κουμπί RESET .. Μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο μέγεθος για τον πίνακα στο SIZE(ξεκινήστε με το 100)ΚΛΙΚ

Άσκηση:KΛΙΚ


Εφαρμογές και αυτοέλεγχος:ΚΛΙΚ