Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

OI ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΣ-ΙΣΗΜΕΡΙΕΣ KAI ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
Διάβασε:ΚΛΙΚ


Διαδραστική άσκηση(αγγλικά):ΚΛΙΚ


Ερμηνεία βασικών όρων:


vernal equinox:εαρινή ισημερία
autumnal  equinox: φθινοπωρινή ισημερία
Tropic of Capricorn: ο Τροπικός του Αιγόκερω
Tropic of Cancer :Τροπικός του Καρκίνου
equator: Ισημερινός
summer solstice: θερινό ηλιοστάσιο
winter solstice:χειμερινό ηλιοστάσιο
equal: ίσος
directly : απευθείας