Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ


ΚΛΙΚ(άσκηση 6,τετρ.εργασιών)