Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Ο υπολογιστής τσέπης


 Ο υπολογιστής τσέπης
(Πότε;) Χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή τσέπης για να πραγματοποιήσουμε γρήγορα μεγάλους υπολογισμούς, ή για να κάνουμε γρήγορη επαλήθευση των αποτελεσμάτων μας.
(Τι είδους;) Διαλέγουμε έναν υπολογιστή απλό κι εύχρηστο και όχι κάποιον με χαρακτηριστικά που δεν μας χρειάζονται όπως, για παράδειγμα, να κάνει επιστημονικούς υπολογισμούς και γραφήματα ή να έχει μουσική και ρολόι.
(Όρια;) Σε έναν υπολογιστή τσέπης η οθόνη «χωράει» συνήθως 8 ή 9 ψηφία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί αριθμούς με περισσότερα ψηφία από αυτά.
(Έλεγχος;) Το αποτέλεσμα της πράξης που κάναμε στον υπολογιστή τσέπης χρειάζεται να το εξετάζουμε με τη λογική. Αρκετές φορές καταλήγουμε σε λανθασμένους υπολογισμούς, γιατί είτε κάναμε λάθος στην πληκτρολόγηση κάποιου συμβόλου ή της υποδιαστολής είτε δεν λάβαμε υπόψη τη σειρά των πράξεων.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ


%
Εμφανίζει το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού ως ποσοστό. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό, κάντε κλικ στο κουμπί *, πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί %. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας 50 * 25%, θα εμφανιστεί το 12,5. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε πράξεις με ποσοστά. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό, κάντε κλικ στον τελεστή (+, -, * ή /), πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό, κάντε κλικ στο κουμπί % και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί =. Για παράδειγμα, 50 + 25%(του 50) = 62,5.


C
Απαλείφει τον τρέχοντα υπολογισμό.
CE
Απαλείφει τον εμφανιζόμενο αριθμό.

M+
Προσθέτει τον εμφανιζόμενο αριθμό σε οποιονδήποτε αριθμό βρίσκεται ήδη στη μνήμη, αλλά δεν εμφανίζει το άθροισμα αυτών των αριθμών.
Παράδειγμα: 
10 · 0,45 + 2 · 0,80 + 1,90
Πάρε τον υπολογιστή τσέπης.
Έχουμε μια αριθμητική παράστασταση
 Κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς (δε σταματάμε,πληκτρολογούμε συνεχώς)

10 · 0,45 =M+ 2 · 0,80=M+1,90M+MR
(με το MR εμφανίζεται το περιεχόμενο της μνήμης,δηλ.το αποτέλεσμα
Με το   MC διαγράφουμε τη μνήμη.

MC
Απαλείφει οποιονδήποτε αριθμό είναι αποθηκευμένος στη μνήμη.

MR
Ανακαλεί τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη. Ο αριθμός παραμένει στη μνήμη.


MS
Αποθηκεύει τον εμφανιζόμενο αριθμό στη μνήμη.

.
Εισάγει μια υποδιαστολή.