Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Οι Έλληνες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας είχαν μια μορφή κοινοτικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η κοινοτική διοίκηση, με κάποιες διαφορές, υπήρχε από τα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια. Οι Τούρκοι την προσάρμοσαν στις ανάγκες της δικής τους διοίκησης και πέτυχαν να ελέγχουν καλύτερα τους ραγιάδες και να εισπράττουν τους φόρους χωρίς έξοδα και φροντίδες.
Οι κοινοτικοί άρχοντες, γνωστοί με πολλά ονόματα, όπως κοτζαμπάσηδες, δη­μογέροντες, πρόκριτοι, προεστοί κ.ά. προέρχονταν κυρίως από εύπορες οικογέ­νειες. Εκλέγονταν συνήθως για ένα χρόνο από τη συνέλευση του λαού (μάζωξη), που γινόταν στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Την εκλογή όμως έπρεπε να την εγκρίνουν οι Τούρκοι. Αυτό δείχνει ότι οι κοινοτικοί άρχοντες έπρεπε να είναι αρεστοί στις οθωμανικές αρχές.
Οι δημογέροντες εκπροσωπούσαν τους Έλληνες κι ήταν υπεύθυνοι να τη­ρούν την τάξη, όσες φορές η κρατική εξουσία δεν ήταν σε θέση να τη διατηρή­σει. Κύριο έργο τους ήταν να συντάσσουν τους φορολογικούς καταλόγους ανά­λογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας και να εισπράττουν τους φόρους. Το κράτος καθόριζε το ποσό που θα πλήρωνε κάθε κοινότητα κι αν κάποιοι δεν είχαν να πληρώσουν το ποσό, το πλήρωναν οι υπόλοιποι.
Οι δημογέροντες δίκαζαν κιόλας κτηματικές και άλλες διαφορές ανάμεσα στους κατοίκους της κοινότητας κι έβγαζαν τις αποφάσεις τους με βάση τα έθιμα (πατροπαράδοτες συνήθειες). Οι Έλληνες είχαν πιο πολύ εμπιστοσύνη σ' αυτά τα δικαστήρια παρά στα τουρκικά.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έδειχνε η κοινότητα για την παιδεία. Πολλά σχολεία ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τότε με δαπάνες των κοινοτήτων.
Μερικές κοινότητες, εξαιτίας της θέσης τους, της παραγωγής που είχαν ή για άλλους λόγους, κατάφερναν να πετύχουν από το σουλτάνο το λεγόμενο «κοινοτικό προνόμιο». Στην περίπτωση αυτή πλήρωναν λιγότερους φόρους και γλίτωναν από ποικίλες καταπιέσεις. Το προνόμιο αυτό βοήθησε κάποιες περιοχές (Μέτσοβο-ΚΛΙΚ, Ζαγόρι-ΚΛΙΚ, Κυκλάδες-ΚΛΙΚ, Χίος-ΚΛΙΚ κ.ά.) να γνωρίσουν μεγάλη ανάπτυξη.

Άλλες σελίδες του βιβλίου:ΚΛΙΚ




ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:



  1. Γιατί οι Έλληνες συνέχισαν και στην Τουρκοκρατία να διατηρούν μια μορφή αυτοδιοίκησης;
  2. Με ποιο τρόπο γινόταν η εκλογή των προκρίτων;
  3. Ποιος έπρεπε να εγκρίνει την εκλογή των προκρίτων; Τι δείχνει αυτό;
  4. Ποια ήταν τα καθήκοντα των προκρίτων;
  5. Ποιο ήταν το ενδιαφέρον των κοινοτήτων για την παιδεία;
  6. Τι γνωρίζεις για το κοινοτικό προνόμιο; 
  7. Να αναφέρεις κοινότητες με ειδικά προνόμια.Άσκηση:ΚΛΙΚ
  8. Να χρησιμοποιήσεις τους συνδέσμους(τα ΚΛΙΚ στην παράγραφο για το κοινοτικό προνόμιο,παραπάνω) για να πληροφορηθείς τους λόγους παραχώρησης των ειδικών προνομίων στις συγκεκριμένες περιοχές .