Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ(ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ)Πώς περιγράφουμε ένα κτίσμα

Γράφουμε:


· Πού βρίσκεται.
· Πότε χτίστηκε, ποια είναι η ιστορία του.
· Πώς είναι το κτίσμα, καθώς η περιγραφή μας προχωράει από τα έξω προς τα μέσα (ποια γενική εντύπωοη δημιουργεί, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του, από τι υλικά είναι φτιαγμένο, πόσους και ποιους χώρους έχει, ποια είναι και πώς είναι τα αντικείμενα που συναντάει κανείς μέσα στο κτίσμα).
· Ζουν ή έζησαν κάποια πρόσωπα σε αυτό; Γνωρίζουμε κάτι για τη ζωή τους;
· Ποια συναιοθήματα ή σκέψεις μάς προκαλεί το κτίσμα.

Χρησιμοποιούμε:
· Ενεστώτα (συνήθως) ρημάτων.
και επιθετικούς προσδιοριομούς.
· Τοπικούς προσδιοριομούς.(Επιρρήματα και επιρρηματικές φράσεις)