Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ

Διαδραστική κατανόηση της στρογγυλοποίησης:


ΚΛΙΚ


Δοκιμάστε αύξηση ή μείωση του αριθμού των  ψηφίων. Επίσης δοκιμάστε με αριθμούς  με πολλά μηδενικά μπροστά τους, όπως 0,00314, 0,0000314 κλπ.


ΚΛΙΚ