Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Προστασία θαλάσσιας χελώνας

Ο Αρχέλων παρακολουθεί 75χλμ. παραλιών και προστατεύει 300 χελώνες
Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, είναι περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ διεξάγει προγράμματα για την προστασία των φωλιών και των νεοσσών αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις κυριότερες περιοχές ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: