Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ EMAIL


Η άκλιτη ενεργητική μετοχή σε -οντας, όταν είναι άτονη γράφεται με ο, όταν τονίζεται γράφεται με ω, π.χ.: κόβοντας, γράφοντας, αλλά γελώντας, τραγουδώντας κτλ.


Περάσαμε την ώρα μας γράφ______, διαβάζ______, κάν______, περιπάτους στο κοντινό δάσος χορεύ______, και τραγουδ______.
Πέρασε από την πλατεία τρέχ______, γελ______ και χοροπηδ______.


ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ

1.Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ίζω σχηματίζουν τον αόριστο σε -ισα.
2.Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ώνω σχηματίζουν τον αόριστο σε -ωσα.
3.Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ώ σχηματίζουν τον αόριστο σε -ησα.
4.Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ύζω σχηματίζουν τον αόριστο σε -υσα.
5.Τα ρήματα που τελειώνουν σε -οίζω σχηματίζουν τον αόριστο σε -οισα.
6.Τα ρήματα που τελειώνουν σε -είζω σχηματίζουν τον αόριστο σε -εισα.


Γράψε τα ρήματα στον αόριστο:

μιλώ
αποκτώ
χαιρετώ
κεντώ
απαντώ
προσπαθώ
χειροκροτώ
ρωτώ
δροσίζω
γυρίζω
αλωνίζω
γαβγίζω
μυρίζω
ανθίζω
ξεμυτίζω
δακρύζω
αθροίζω
δανείζω
κελαρύζω
συγχύζω
τσιμπώ
κεντώ
χειροκροτώ
αγαπώ
τηλεγραφώ
βιδώνω
τσαλακώνω
τηλεγραφώ
τηγανίζω
διορθώνω

Δεν υπάρχουν σχόλια: