Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ EMAIL...1 εκατοστόμετρο (cm) = 10 χιλιοστόμετρα (mm).
1 δεκατόμετρο(dm) = 10 cm
1 μέτρο (m) = 10 dm
1 m = 100 cm = 1000 mm
1 χιλιόμετρο (km) = 1000 m


1 cm = 1/100 m
1 mm = 1/10 cm
1 dm = 1/10 m
1 m = 1/1000 km
Παράδειγμα:
1)
1 m 2 dm = ___ cm;
Λύση:1 m = 100 cm; 2 dm = 2 x 10 cm = 20 cm; 1 m 2dm = 100 cm + 20 cm = 120 cm.

Συνέχισε:


2)
2 m = _____ dm

3)
2 cm = _____ mm

4)
3 m = _____ cm

5)
4 m = _____ mm

6)
3 m 2 dm = ______ cm

7)
2 m 30 cm = ______ mm

8)
1 m 2 mm = ______ mm

9)
3 km = ______ m

10)
2 km = ______ cm

11)
1 km 2 m = ______ m

Δεν υπάρχουν σχόλια: