Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ

Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα που παράγονται από ρήματα των οποίων ο χαρακτήρας του θέματος είναι π,β,φ,πτ γράφονται με δύο μ(-μμα).

π.χ. βλέπω=βλέμμα

γράφω=γράμμα

ράβω=ράμμα

καλύπτω=κάλυμμα

κόβω=κόμμα

τρίβω=τρίμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: