Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Μεταφορά-Κυριολεξία-Πολυσημία


πολυσημία : το φαινόμενο κατά το οποίο μια λέξη εκφράζει περισσότερες από μία σημασίες (σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα). ΑΝΤ. μονοσημία, συνωνυμία:
Η πολυσημία είναι συνηθισμένο γλωσσικό φαινόμενο.

Εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: