Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ EMAIL...

194+428=
284+454=
166+455=
279+497=
250+440=
276+438=
29+468=
344+446=
283+428=
227+441=
280+427=
64+483=
80+446=
96+465=
97+457=
243+425=
140+437=
114+451=
279+435=
192+473=
105+494=
268+474=
82+497=
323+486=
215+484=
344+435=
112+464=
324+452=
205+425=
325+438=
220+473=
203+471=
181+468=
32+459=
228+471=Δεν υπάρχουν σχόλια: