Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Ζωφόρος
Ζωφόρος του Παρθενώνα
Με την λέξη Ζωφόρος ή διάζωμα στην αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία εννοείται μια διακοσμητική ταινία που περιτρέχει το κτήριο. Βρίσκεται συνήθως στην εξωτερική όψη του κτηρίου και είναι συχνά σκαλισμένη με πρόστυπο ανάγλυφο. Η διαφορά της ζωφόρου από το απλό διάζωμα βρίσκεται στην ίδια την ετυμολογία της λέξης, που σημαίνει κυριολεκτικά φέρω ζωή. Εν γένει αποτελεί τμήμα της ανωδομής του ναού και βρίσκεται κοντά στην μαρμάρινη οροφή. Στην προκειμένη περίπτωση η ζωφόρος στην αρχαιότητα είναι γεμάτη παραστάσεις ανθρώπων, ζώων ή μυθικών πλασμάτων και κοσμεί ναούς ιωνικού ρυθμού, εκτός βέβαια του Παρθενώνα που ανήκει στον δωρικό ρυθμό και είναι η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα. Πέραν των αρχαίων ναών η ζωφόρος απαντάται και σε σύγχρονα κτήρια, ιδιαίτερα εκείνα που ακολουθούν τον κλασικό ρυθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: