Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ


Όπως έχουμε δει μέχρι σήμερα, το ποσοστό μπορεί πάντοτε να γραφεί με δεκαδική μορφή. Ακολουθούν μερικά παραδείγμα πιο αναλυτικά:

100% είναι το σύνολο. Ένα σύνολο είναι το 1 και σε δεκαδική μορφή: 100% = 1.

Τώρα το 1% είναι ένα εκατοστό(1/100=0,01), οπότε το 1% = 0,01.

Δείτε τον πίνακα

ΠοσοστόΔεκαδικό Ισοδύναμο
80%0,80
66%0,66
33%0,33
25%0,25

Σημειώστε ότι το 33% δεν είναι ακριβώς το ένα τρίτο, ενώ το 66% δεν είναι ακριβώς δύο τρίτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: