Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

ΠΟΣΟΣΤΟ


ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Όπως γράφουμε τα ποσοστά σε δεκαδική μορφή, είναι επίσης δυνατό να τα γράψουμε ως κλάσματα. Ξεκινώντας με το 1% (ένα εκατοστό) μπορούμε να γράψουμε  1% = 1 / 100.

Επίσης θα μπορούμε να γράψουμε ένα οποιοδήποτε ισοδύναμο κλάσμα ως ποσοστό αλλά μπορεί συχνά να μπορεί να απλοποιηθεί στο απλούστερο. Κοιτάξτε στον πίνακα: 80% από 80/100 γράψαμε ένα ισοδύναμο(διαιρώντας δια δέκα) 8/10 και δίπλα το απλούστερο 4/5(διαιρώντας δια 20 τους όρους του 80/100 ή δια 2 τους όρους του 8/10).

Το ίδιο κάναμε και στο 50%.

ΠοσοστόΙσοδύναμο ΚλάσμαΑπλούστερο(ανάγωγο) Κλάσμα
80%8 / 104 / 5
50%5 / 101 / 2
25%25/1001 / 4
75%75/1003 / 4

Δεν υπάρχουν σχόλια: