Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ

Με κλικ μεγεθύνεις τη σελίδα


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:


  1. Ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Σλάβους της νότιας και της βόρειας Βαλκανικής Χερσονήσου;
  2. Ποιοι και πώς ανέλαβαν τον εκχριστιανισμό των Σλάβων;
  3. Πώς εργάστηκαν οι δύο ιεραπόστολοι;
  4. Γιατί το έργο τους χαρακτηρίστηκε μεγάλο και σημαντικό;
  5. Να εντοπίσεις τα σημεία του κειμένου που απαντούν τις παραπάνω ερωτήσεις.
Τι θυμάσαι; ΚΛΙΚ


Δεν υπάρχουν σχόλια: