Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

ΔΑΣΚΑΛΟΣ Κ.-ΣΥΝΤΟΜΑ

Η διαδραστική διδασκαλία επιτυγχάνει την κατανόηση και τη  μάθηση στη σχολική αίθουσα.

Ο μαθητής στο σπίτι-όπου υπάρχει υπολογιστής και διαδίκτυο- με πλήρη διαδραστικότητα και παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να βελτιώσει το μαθησιακό επίπεδό του βλέποντας τη διδασκαλία της ημέρας.
Επίσης έχει στη διάθεσή του-για πάντα-όλες τις διδασκαλίες.
Ο εμπλουτισμός των διδασκαλιών συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: