Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
Ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος(κλάσμα) του ποσού αυτού.

Όταν αναφερόμαστε στο ποσοστό ο νους μας πηγαίνει στο:" στα  100".
Υποθέστε ότι έχουμε ένα δεκαδικό κλάσμα με παρονομαστή 100.
Έτσι, το 50% σημαίνει 50 στα 100(50/100)
(50%  στο σχήμα είναι πράσινο)

Και το 25% σημαίνει 25 στα 100 (25/100)
(25% στο σχήμα είναι πράσινο)


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ(Στη σελίδα που θα ανοίξετε με το κλικ, πατήστε στο πλαίσιο,"click here to start"):KΛΙΚ

Χρησιμοποιώντας τα ποσοστά

Επειδή,όπως παραπάνω είπαμε, ως ποσοστό νοούνται τα μέρη "στα 100",θα πρέπει να σκεφτόμαστε: "αυτό θα πρέπει πάντα να διαιρείται με  το 100"

Έτσι, το 75%- πραγματικά- σημαίνει 75 / 100

 Και το 100% είναι 100100, ή ακριβώς 1 (100% κάθε αριθμός είναι μόνο ο ίδιος αριθμός, αμετάβλητος)

Και το 200% είναι 200 / 100, ή ακριβώς 2 (200% κάθε αριθμού είναι το διπλάσιο του αριθμού)

Ένα ποσοστό μπορεί επίσης να εκφραστεί ως δεκαδικός αριθμός ή κλάσμαΤο μισό μπορεί να γραφτεί ...
Σε ποσοστό:
50%
Ως δεκαδικό:
0,5
Ως κλάσμα:
1 / 2Μερικά παραδείγματα για να το καταλάβετε:


Υπολογίστε 25% του 80
25% = 25 / 100(25 / 100) Χ 80 = 20

Έτσι, το 25% του 80 είναι 20

Ένας εκτυπωτής μειώνεται(έκπτωση) στο 25% της τιμής πώλησης. Η παλιά τιμή ήταν 120 ευρώ. Βρείτε τις νέες τιμές...

Βρείτε το 25% των 120 ευρώ

25% = 25 / 100(25 / 100) × 120 =  30

25% των  120 ευρώ= 30 ευρώ

Συνεπώς, η μείωση είναι 30 ευρώ

Αφαιρέστε τη μείωση από την αρχική τιμή 120 -  30 =  90 ευρώ

Η τιμή του εκτυπωτή με τη μείωση  είναι  90 ευρώ


Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν με τις κατάλληλες απαντήσεις.


Μορφή
ποσοστού
Δεκαδική Μορφή
α.25%_______

β.______0,19

γ.250%_______

δ.2.35%_______

ε.________0,0725


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μετατρέπω κλάσματα σε ποσοστά:ΚΛΙΚ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΣ:

1. Θα βρεις ένα ισοδύναμο κλάσμα υπολογίζοντας πόσες φορές θα πολλαπλασιαστεί ο παρονομαστής για να φτάσει στο 100 ή στο 1.000, αν ψάχνεις ποσοστό στα χίλια: 4/25 = 16/100

γιατί 25Χ4=100

έτσι και 4Χ4  =16

2.Γράφεις το νέο ισοδύναμο δεκαδικό κλάσμα ως δεκαδικό: 16/100=0,16

3. Kαι για να μετατρέψεις σε ποσοστά πολλαπλασιάζεις με το 100: 0,16X100=16%

Δεν υπάρχουν σχόλια: