Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΕ EMAIL


Βλέποντας τη διαδραστική δραστηριότητα(στο conduction) απαντήστε στις ερωτήσεις: KΛΙΚ

1.Πού θα  πάνε τα ηλεκτρόνια , αν φέρουμε μια ράβδο με αρνητικό φορτίο  κοντά; 
1. Α
2. Β 
3.C
4.Και στα τρία

2.Πού θα  πάνε τα ηλεκτρόνια , αν φέρουμε μια ράβδο με θετικό φορτίο  κοντά; 
1. Α
2. Β 
3.C
4.Και στα τρία

3.Εάν μια θετικά φορτισμένη ράβδος άγγιζε την κορυφή του ηλεκτροσκόπιου ποιο από τα παρακάτω θα ήταν σωστό;
1.Μόνο το Α θα πρέπει να είναι αρνητικό
2.Μόνο το Β θα είναι θετικό
3.Μόνο το C θα πρέπει να είναι αρνητικό
4.Περιοχές Α, Β και Γ θα είναι θετικό
5.Περιοχές Α, Β και Γ θα πρέπει να είναι αρνητικό

4.Εάν μια αρνητικά φορτισμένη ράβδος άγγιζε την κορυφή του ηλεκτροσκόπιου ποιο από τα παρακάτω θα ήταν σωστό;
1.Μόνο το Α θα πρέπει να είναι αρνητικό
2.Μόνο το Β θα είναι θετικό
3.Μόνο το C θα πρέπει να είναι αρνητικό
4.Περιοχές Α, Β και Γ θα είναι θετικό
5.Περιοχές Α, Β και Γ θα πρέπει να είναι αρνητικό

5.Πού θα κατευθυνθούν τα ηλεκτρόνια αν πλησιάσουμε μια μεταλλική ράβδο με αρνητικό  φορτίο;
1. Α
2. Β 
3.C
4.Και στα τρία6.Πού θα κατευθυνθούν τα ηλεκτρόνια αν πλησιάσουμε μια μεταλλική ράβδο με θετικό φορτίο;

1. Α
2. Β 
3.C
4.Και στα τρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: