Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Οι Εθνικοί Δρυμοί(Εθνικά Πάρκα) είναι περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και σκοπό την "προστασία της χλωρίδας, βελτίωση και αύξηση της πανίδας, διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών, προστασία των φυσικών καλλονών, ανάπτυξη του τουρισμού και διενέργεια επιστημονικών (ιδιαίτερα φυτογεωγραφικών) και δασικών ερευνών". Ο πρώτος εθνικός δρυμός ιδρύθηκε το 1938στο μυθικό βουνό μας, τον Όλυμπο.
Σκοπός Ίδρυσης των Εθνικών Δρυμών
α. Να αφεθεί η φύση ελεύθερη, ανεπηρέαστη από εξωτερικές επιδράσεις, να ακολουθήσει τις δικές της διεργασίες.
β. Να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον για λόγους αισθητικής απόλαυσης και επιστημονικής έρευνας, ανεπηρέαστο από "αναπτυξιακά" προγράμματα.
γ. Να προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής στο κοινό.
δ. Να διατηρηθούν ως βιογενετικά(βιογένεση=οι ζωντανοί οργανισμοί γεννιούνται ή προέρχονται μόνο από όμοιούς τους) αποθέματα και ζωντανά μουσεία φυσικής ιστορίας για την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας

>
Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων (Σαμαριάς)
>
Εθνικός Δρυμός Ολύμπου
>
Εθνικός Δρυμός Πίνδου
>
Εθνικός Δρυμός Οίτης
>
Εθνικός Δρυμός Σουνίου
>
Εθνικός Δρυμός Αίνου
>
Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου
>
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
>
Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
>
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας


Άσκηση:ΚΛΙΚ


Δεν υπάρχουν σχόλια: