Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ

Διαίρεση ανάμεσα σε δύο παιδιά: 1/5: 2


   
 
                      
Διαίρεση ανάμεσα σε δύο παιδιά: 1/3: 2
Διαίρεση ανάμεσα σε δύο παιδιά:   1/2:2

     Διαίρεση ενός αριθμού με το 2 σημαίνει :

1

2

του αριθμού.
Διαίρεση ενός αριθμού με το 3 σημαίνει :

1

3

του αριθμού.
Διαίρεση ενός αριθμού με το 5 σημαίνει :

1

5

του αριθμού.

Έτσι λοιπόν: 

18 ÷ 2 =

1

2

Χ 18 =18 ×

1

2

=
12 ÷ 3 =

1

3

Χ 12 =12 ×

1

3

=
20 ÷ 4 =

1

4

Χ 20 =20 ×

1

4

=
15 ÷ 5 =

1

5

Χ 15 =15 ×

1

5

=
  • Η ίδια ιδέα λειτουργεί ακόμη και όταν ο αριθμός είναι ένα κλάσμα!

Παρατηρούμε: 

1

2

÷ 6 =

1

6

Χ

1

2

=

1

2

Χ

1

6

=

1

5

÷ 4 =

1

4

Χ

1

5

=

1

5

Χ

1

4

=

2

7

÷ 2 =

1

2

Χ

2

7

  =

2

7

Χ

1

2

=

3

4

÷ 3 =

1

3

Χ

3

4

  =

3

4

Χ

1

3

=

2 και

1

2

αριθμοί είναι αντίστροφοι αριθμοί.
 Ομοίως 3 και

1

3

αριθμοί είναι αντίστροφοι αριθμοί.

  • Έτσι, αντί για διαίρεση με έναν ακέραιο αριθμό, πολλαπλασιάζουμε με τον αντίστροφο αριθμό!

 

Aντίστροφοι λέγονται οι αριθμοί που δίνουν γινόμενο 1(π.χ. 4.1/4 = 1)Δεν υπάρχουν σχόλια: