Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

ΤΟ ΦΩΣ

Η σκιά είναι άμεση συνέπεια της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και σχηματίζεται όταν ένα αντικείμενο τοποθετείται στη διαδρομή του φωτός.

                                      Σκιά και ημίφως

- Σκιά είναι το μέρος που  είναι απολύτως σκοτεινό και δε λαμβάνει φως από την πηγή.

- Ημίφως είναι το μέρος που είναι στο σκοτάδι και λαμβάνει  κάποιο φως από την πηγή.

Οι σκιές μοιάζουν με το σχήμα, αλλά δεν είναι απαραίτητα το μέγεθος του αντικειμένου.
Οι ακτίνες του φωτός διαδίδονται ευθύγραμμα .

- Αντικείμενα που επιτρέπουν στο φως να περάσει από μέσα τους καλούνται διαφανή. Π.χ. νερό, αέρας, γυαλί κλπ.

- Αντικείμενα που δεν επιτρέπουν στο φως να τα διαπεράσει  καλούνται αδιαφανή. Π.χ. βιβλίο, μέταλλα, ξύλο κλπ. 

- Αντικείμενα τα οποία εν μέρει επιτρέπουν στο φως να περάσει μέσα τους και εν μέρει το  εμποδίζουν  καλούνται ημιδιαφανή. Π.χ.λευκό φύλλο χαρτί,,χαρτοπετσέτα, χαρτί υγείας κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: