Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Εθνικά πάρκα Πρέσπες- Καστοριά


Προστατευόμενες χαρακτηρίζονται περιοχές συνολικής έκτασης 573.000 στρεμμάτων
 

Σε εθνικό πάρκο μετατρέπονται 327.000 στρέμματα στην περιοχή των Πρεσπών, στην οποία περιλαμβάνεται η χερσαία και λιμναία έκταση της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, τόποι όπου ενδημούν και αναπαράγονται σπάνια και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά, ο μεγάλης σημασίας διεθνής υγρότοπος των Πρεσπών θα χωριστεί σε τρεις ζώνες προστασίας, μέσα στις οποίες θα καθοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, στην Α’ Ζώνη θα επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα, ενώ στη Β’ (Ζώνη Προστασίας της Φύσης) θα επιτρέπονται δράσεις όπως η βόσκηση, η αλιεία μόνο με παραδοσιακές μεθόδους, η καλλιέργεια σιτηρών με βιολογικό τρόπο και η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και έργων που θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Τέλος, στη Ζώνη Γ’, η οποία χαρακτηρίζεται περιοχή οικοανάπτυξης, θα επιτρέπονται η γεωργία, η ελεύθερη βόσκηση και ο ενσταβλισμός ζώων, η δόμηση εντός των ορίων οικισμών και ξενώνων σε επιμέρους όγκους (έως 26 κλινών και όχι μεγαλύτερη των 72 κλινών), καθώς και η εγκατάσταση βιοτεχνιών και ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων ελαφριάς μεταποίησης.

Eπίσης περιοχή προστασίας της φύσης χαρακτηρίζεται το λιμναίο και χερσαίο περιβάλλον της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της που βρίσκεται εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών.

 Η Προστατευόμενη Περιοχή της λίμνης Καστοριάς καλύπτει στο σύνολό της έκταση 246 χιλιάδων στρεμμάτων,στην οποία με το ΠΔ προβλέπονται περιορισμοί σε δραστηριότητες και χρήσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα σύμπλεγμα υγροτόπων διεθνούς σημασίας και ενδιαφέροντοςαπό τους πλουσιότερους της Ευρώπης

Η προστατευόμενη περιοχή χωρίζεται σε τρεις βασικές περιοχές προστασίας και σε επί μέρους ζώνες, στις οποίες ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. Επίσης, συστήνεται ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής με έδρα την Καστοριά, ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: