Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ(1/10,1/100,1/1000)


Όταν ξέρω το δεκαδικό μέρος μιας ποσότητας( τα  6/10 ενός ποσού είναι 90) και θέλω να βρω ένα άλλο  δεκαδικό μέρος της ίδιας ποσότηταςια να βρω τα 4/10) το βρίσκω κάνοντας αναγωγή στην κλασματική μονάδα( Βρίσκω πρώτα το 1/10,δηλαδή 90:6=15).


Παράδειγμα: Aν τα  6/10 ενός ποσού είναι 90 , για να βρω τα 4/10, βρίσκω πρώτα το 1/10,δηλαδή 90:6=15, και μετά τα 4/10 που θα είναι 4χ15=60

Δεν υπάρχουν σχόλια: