Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Ισοδύναμα κλάσματα, είναι τα κλάσματα που έχουν την ίδια αξία.

Τα ισοδύναμα κλάσματα αντιπροσωπεύουν το ίδιο μέρος ενός αντικειμένου.
Αν κόψεις μία πίτα σε δυο κομμάτια, ένα από τα κομμάτια είναι και το μισό της πίτας. 
Αν κάποια άλλη πίτα κοπεί σε 4 κομμάτια, δυο κομμάτια της πίτας(2/4) θα είναι ίσα με το 1/2.
Επίσης,αν μια άλλη πίτα κοπεί σε 8 κομμάτια, τέσσερα κομμάτια της πίτας(4/8) θα είναι ίσα με το 1/2 και τα 2/4
Τότε λέμε ότι το 1 / 2 είναι ισοδύναμο με τα  2 / 4 και τα 4/8.
Αν πολλάπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό τότε έχουμε ισοδύναμα κλάσματα. Στην περίπτωση της διαίρεσης λέμε ότι κάναμε απλοποίηση.
 Για να το θυμόμαστε λέμε:


Αυτό που θα κάνω στον αριθμητή πρέπει να το κάνω και στον παρονομαστή.


Διαδραστικό  1, 2


Δεν υπάρχουν σχόλια: