Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ


Ένα υλικό σώμα ή μια χημική ουσία μπορεί να εμφανίζεται είτε ως στερεό, είτε ως υγρό είτε τέλος ως αέριο. Αυτές οι τρεις φυσικές μορφές εμφάνισης της ύλης αποτελούν τις τρεις καταστάσεις της ύλης και σχετίζονται με τη θερμοκρασία των σωμάτων.

Σε χαμηλή θερμοκρασία η φυσική κατάσταση της ύλης είναι συνήθως στερεή, αλλά ανεβαίνοντας η θερμοκρασία η ύλη μπορεί να αλλάζει κατάσταση και να γίνεται υγρή ή αέρια.

Όταν ένα σώμα μετατρέπεται από στερεό σε υγρό λέμε ότι το σώμα λιώνει και τότε  έχουμε το φαινόμενο της τήξης
Στην αντίστροφη πορεία δηλ. το υγρό να μετατρέπεται σε στερεό λέμε ότι το σώμα πήζει και έχουμε το φαινόμενο της πήξης
Έχουμε δηλ. δυο φαινόμενα: την τήξη και την πήξη που είναι αντίστροφα.
Και στις δυο περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζει η θερμότητα.
Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται απορρόφηση θερμότητας (θέρμανση) από το στερεό για να γίνει υγρό, ενώ στη δεύτερη αποβολή θερμότητας (ψύξη) από το υγρό.
 
Παρατηρείστε ένα κερί που καίει. Το κερί με τη φλόγα λιώνει (απορροφά θερμότητα) γίνεται υγρό πέφτει κάτω και μόλις έλθει σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του δαπέδου (αποβάλλει θερμότητα) πήζει γίνεται πάλι κερί.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: