Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ


1.  To  ___________________ είναι μια συσκευή για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.


2.Το σημείο βρασμού του νερού για την κλίμακα Φαρενάιτ είναι .........βαθμούς.

3._________________: Είναι ένα μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των σωματιδίων εντός ενός αντικειμένου.

4. Θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα με υψηλή θερμοκρασία σ' ένα άλλο με χαμηλή.
Σωστό ή Λάθος

5. Συμπλήρωσε: Όταν η κινητική ενέργεια των μορίων αυξηθεί τότε η θερμοκρασία...........................................

6.Η θερμότητα είναι η ενέργεια που  μεταφέρεται από χαμηλότερη σε υψηλότερη θερμοκρασία.
Σωστό ή Λάθος

7.Η θερμοκρασία είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων ενός σώματος.
Σωστό ή λάθος

8. Η θερμοκρασία είναι ένα μέγεθος που μπορεί να μετρηθεί με .....................................
9.To μετρικό σύστημα μέτρησης της θερμοκρασίας που χρησιμοποιούμε είναι........................................

10.Η κλίμακα Κελσίου στηρίζεται στις φυσικές ιδιότητες του καθαρού νερού. Το σημείο ψύξης του νερού είναι ......................και το σημείο βρασμού είναι...............................


Δεν υπάρχουν σχόλια: