Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΟι αντωνυμίες, όπως δηλώνει και το όνομά τους, χρησιμοποιούνται στον λόγο στη θέση του ονόματος.(αντί+όνομα)

Αυτός έκλεισε την πόρτα. Αντί: O Aδαμάντιος έκλεισε την πόρτα.

Τα είδη των αντωνυμιών
 1. Προσωπικές αντωνυμίες
 2. Κτητικές αντωνυμίες
3. Αυτοπαθείς αντωνυμίες
4.Οριστικές αντωνυμίες 
5. Δεικτικές αντωνυμίες
6. Αναφορικές αντωνυμίες
7. Ερωτηματικές αντωνυμίες
8
.Αόριστες αντωνυμίες
Εδώ διαβάζουμε περισσότερα:
KΛΙΚ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: