Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

H εξάτμιση και η συμπύκνωση είναι δυο ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις: η εξάτμιση είναι η διαδικασία που ένα υγρό μετατρέπεται σε αέριο, και η συμπύκνωση είναι η διαδικασία που ένα αέριο μετατρέπεται σε υγρό. 


Ο κ. Πειραμάκης έχει νέες απορίες. Παρατηρεί και συμπεραίνει.

Δείτε τι γίνεται στη γυάλα με το χρυσόψαρο.

Τι κάνουν μερικά μόρια του νερού;
Τι βοηθάει την ταχύτητα της εξάτμισης;

Η εξάτμιση συμβαίνει από τα μόρια του υγρού που έχουν μεγαλύτερη κινητική ενέργεια. Αυτά τα μόρια μπορούν να έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεφύγουν από την ελεύθερη επιφανεια του υγρού και τη μοριακή έλξη των μοριακών δυνάμεων εντός του υγρού.  Η απόδραση των πιο  δραστικών σωματιδίων θα κάνει τη μέση θερμοκρασία των  υπόλοιπων  σωματιδίων μικρότερη, δεδομένου ότι η θερμοκρασία είναι μια έκφραση της κινητικής ενέργειας.

Για το λόγο αυτό, ένα σκούπισμα στο μέτωπο με ένα δροσερό ύφασμα θα προκαλέσει μείωση της θερμοκρασίας. 


Τώρα ο κ. Πειραμάκης θα βάλει τη γυάλα στο ψυγείο. Τι παρατηρείτε στη γυάλα, καθώς ο κ. Πειραμάκης τη βγάζει από το ψυγείο;


Τώρα τι παρατηρείς να συμβαίνει; Τα μόρια του αέρα πλησιάζουν τη γυάλα. Σε τι μετατρέπονται καθώς έρχονται σε επαφή με τη γυάλα;

Συμπύκνωση είναι το αντίστροφο: αφορά τα αέρια μόρια που πλησιάζουν πάρα πολύ και σχηματίζουν υγρό. Αυτή η διαδικασία απαιτεί από τη μάζα των μορίων να δώσει(αποβολή ενέργειας)μέχρι ένα ορισμένο ποσό θερμότητας, η οποία ήταν ίση με τη θερμότητα που θα έπρεπε να κερδίσουν(απορρόφηση ενέργειας) για να εξατμιστούν.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: