Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Σε επίπεδα ρεκόρ έφθασαν το 2007 τα αέρια που ευθύνοντ..... για την υπερθέρμανση του πλανήτηΤα αέρια που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη έφτασαν το 2007 σε επίπεδα ρεκόρ στην ατμόσφ.....ρα, ανακοίν.....σε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετε......ρολογικός Οργανισμός (WMO).

Οι συγκεντρώσ......ς διοξ......δίου του άνθρακα (CO2) και μονοξειδίου του αζώτου (νιτρώδες οξείδιο, N20) άγγιξαν νέα υψ.....λά επίπεδα το 2007 και το μεθάνιο σημεί......σε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξ......σή του σε μία δεκαετία, διευκρίν......σε ο WMO.


"Τα π...ο σημαντικά αέρια όσον αφορά την πρόκληση του φ....ινομένου του θερμοκ.....πίου--C02, μεθάνιο και N20--έφτασαν όλα σε νέα υψηλά επίπεδα το 2007. Δύο από αυτά, τα CO2 και N20, αυξάνονται σταθερά και δεν υπάρχουν ενδείξεις μεί....σής τους", δήλ...σε ο ειδικός του WMO Γκέιρ Μπραάδεν, προσθέτ...ντας ότι ακόμη είναι πολ.... ν....ρίς για να εκτιμ....σει κανείς αν το μεθάνιο θα εξακολουθ....σει και αυτό να αυξάνετ..... "Το διοξείδιο του άνθρακα ευθύνεται για το 90% της αύξησης των συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπίου", τα τελευταία πέντε χρόνια, πρόσθεσε.

Τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου "φυλακίζουν την ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας την υπερθέρμανσή της" και ο αντίκτ.....πός τους ήταν μεγαλ....τερος το 2007 απ' ό,τι την προηγούμενη χρονιά.
Ωστόσο ο WMO διαπίστωσε μια αργή μείωση των επιπέδων χλωροφθορανθράκων του στρώματος του όζοντος--το οποίο προστατεύει την ατμόσφαιρα από την ηλιακή ακτινοβολία--χάρη στη μείωση των εκπομπών βάσει του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987. Στόχος του πρωτοκόλλου αυτού είναι η προστασία του στρώματος του .....ζοντος. "Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (...) είχε θετικό αντίκτυπο στο κλίμα", κατέληξε ο Μπραάδεν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: