Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μια λάθος άποψη

Συχνά, οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας θεωρείται ότι είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι.
Θερμότητα ονομάζεται η ποσότητα ενέργειας (θερμικής ενέργειας) που μεταφέρεται μεταξύ δύο σωμάτων ως συνέπεια της διαφοράς θερμοκρασίας τους.
Όταν ένα θερμό και ένα ψυχρό σώμα έρχονται σε επαφή, τότε μεταφέρεται ενέργεια από το θερμό προς το ψυχρό και μεταβάλλεται η θερμοκρασία τους.
Στο βίντεο το κοκκινισμένο πόδι έχει μπει σε ζεστό νερό.
Στο παρακάτω βίντεο έχουμε ένα κουβά με νερό που έχει θερμοκρασία 50ºC και ένα φλυτζάνι με θερμοκρασία 100ºC.
Ο φίλος μας, ο κος Πειραμάκης , θέλει να ζεστάνει το νερό για να κάνει μπάνιο.
Παρατηρούμε:
Πώς μπόρεσε να ζεστάνει το νερό;Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας. Όταν δύο σώματα διαφορετικής
θερμοκρασίας έρθουν σε επαφή, ενέργεια μεταφέρεται από το ζεστότερο στο πιο
κρύο. Αυτή η μεταφερόμενη ενέργεια ονομάζεται θερμότητα.
Η θερμότητα ρέει αυθόρμητα πάντα από τα πιο ζεστά σώματα στα πιο κρύα
σώματα.

Σε χαμηλή θερμοκρασία του νερού τα μόρια του νερού κινούνται σε πιο αργή ταχύτητα από από όταν κινούνται σε υψηλή θερμοκρασία. Έτσι, σε χαμηλή θερμοκρασία τα μόρια έχουν, κατά μέσο όρο, λιγότερο κινητική ενέργεια από ό, τι σε υψηλή θερμοκρασία λόγω της χαμηλής ταχύτητας.

Θερμοκρασία, όταν μετράται σε βαθμούς C, είναι ένας αριθμός που είναι ανάλογος προς τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων σε μια ουσία. Λοιπόν, όταν τα μόρια της ουσίας έχουν μία μικρή μέση κινητική ενέργεια, τότε η θερμοκρασία της ουσίας είναι χαμηλή .

Βλέπουμε στο βίντεο την κίνηση των μορίων και προσέχουμε το εξής:

Πού έχουμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία και όταν βάζουμε στο φλιτζάνι χαρτονομίσματα των 100 ευρώ και στον κουβά των 50 ευρώ τι προτιμά ο κος Πειραμάκης; Mε τι μπορούμε να παρομοιάσουμε τα χαρτονομίσματα;

Άρα τι έπαιξε ρόλο για να ζεσταθεί το νερό, ώστε να μπορέσει να κάνει μπάνιο ο κος Πειραμάκης;

Στο φλιτζάνι είναι μεγαλύτερη η θερμοκρασία(θερμοκρασία βρασμού), ενώ στον κουβά η ποσότητα του ζεστού νερού.
Ο βαθμός της θερμοκρασίας εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα μόρια του νερού.
Ενώ η μάζα με την ταχύτητα των μορίων συνδέονται με την ποσότητα της ενέργειας που μεταφέρεται,δηλαδή τη θερμότητα.

Ο προσδιορισμός με βαθμό του ζεστού ή κρύου είναι η θερμοκρασία.

Άρα η διαφορά της ταχύτητας της κίνησης των μορίων είναι η θερμοκρασία ενώ η μάζα και η ταχύτητα κίνησης των μορίων είναι η θερμότητα.


Θερμοκρασία είναι εκείνο το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή

κρύο είναι ένα σώμα.


Συνεπώς θερμότητα και θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες. Η θερμότητα είναι μορφή ενέργειας, ενώ η θερμοκρασία ιδιότητα και μέγεθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: