Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Σύνθετες λέξεις με την πρόθεση "συν"


Λέξεις με πρώτο συνθετικό την πρόθεση συν.

Θυμηθείτε: συν +γ =συγγ, συν και λ =συλλ,  συν και μ =συμμ ,συν και ρ = συρρ, συν και σ = συσσ,

Δεν υπάρχουν σχόλια: