Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚάθε οικοσύστημα αποτελείται από δύο κύρια τμήματα το ζωντανό δηλαδή τη βιοκοινότητα και το μη ζωντανό το αβιοτικό. 

Το αβιοτικό περιβάλλον  το αποτελούν στοιχεία  όπως  το έδαφος , το νερό , η ατμόσφαιρα .

Τη βιοκοινότητα αποτελούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί(βιοτικά) που δέχονται τις επιδράσεις του αβιοτικού περιβάλλοντος. 

Το οικοσύστημα ,από λειτουργική άποψη, περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις των οργανισμών μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους, ώστε να εμφανίζεται μια ροή ενέργειας που οδηγεί σε καθορισμένη βιολογική ποικιλότητα και ανακύκλωση της ύλης.

     Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων ,στη θάλασσα έχουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα , στις ακτές τα παράκτια . Όταν σε μια έκταση έχουμε μόνο γεωργικές καλλιέργειες τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα.
     Υπάρχουν επίσης και τα οικοσυστήματα των γλυκών νερών ,οι υγρότοποι .  Ο ρόλος  των τελευταίων είναι πολύ σημαντικός καθώς παρέχουν τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό πουλιών, θηλαστικών  και ψαριών.

   Δάσος είναι το οικοσύστημα των φυτών και ζώων στο οποίο κυριαρχούν τα δενδρώδη δασικά είδη. Τα κυριότερα δασικά είδη των ελληνικών δασών είναι οι δρυς κατά 35% , τα πεύκα κατά 25% ,τα έλατα 19%, οι οξιές κατά 10% και καστανιές 2%.

 

                                             Δέλτα Έβρου

                                  
                                   Κίνδυνοι για το Νέστο και το Δέλτα του
                                
                                    

                                             Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: