Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ


  • Γενικά χαρακτηριστικά του χώρου
  • Ό,τι βλέπουμε μπροστά μας(τοπία,αντικείμενα,ζωντανούς οργανισμούς κ.λπ.)
  • Διηγούμαστε με αρκετές λεπτομέρειες για να εξάπτουμε τη φαντασία και να κερδίζουμε το ενδιαφέρον των αναγνωστών
  • Δεν ξεχνάμε να κάνουμε συγκρίσεις και να εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές
Σημείωση: Όλα αυτά περιγράφονται με μελλοντικούς χρόνους  και υποτακτική έγκλιση, όταν μιλάμε για ταξίδια που θα θέλαμε να κάνουμε.

Άσκηση:Γράψε για ένα ταξίδι στο μέλλον στο blog της ευέλικτης τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: