Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ


Ο υποθετικός λόγος αποτελείται από δυο προτάσεις:

  • Tην εξαρτημένη υποθετική πρόταση  που εκφράζει την προϋπόθεση και δεν μπορεί μόνη της να σταθεί στο λόγο. Η υποθετική πρόταση  εισάγεται συνήθως με τον υποθετικό σύνδεσμο αν ή εάν(ή το άμα, αλλά,εφόσον,έτσι και ,στην περίπτωση που κ.λπ.
  • Την κύρια πρόταση που εκφράζει το πιθανό γεγονός και εισάγεται συνήθως με το θα.
Η εξαρτημένη πρόταση ονομάζεται υπόθεση και η κύρια πρόταση απόδοση του υποθετικού λόγου. Και οι δυο μαζί αποτελούν τον υποθετικό λόγο:

Αν θα πάτε στη συναυλία, θα περάσετε ωραία.
Αν προλάβω, θα σε βοηθήσω

Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τη φαντασία σας:

Aν όλοι οι κυβερνήτες του κόσμου έδιναν λόγο στα παιδιά,...
Αν προλάβω να τελειώσω το διάβασμα,...
Αν μπορούσα τον κόσμο ν' αλλάξω,...
Θα σε βοηθήσω...
Αν είχες έρθει στην ώρα σου,...

Δεν υπάρχουν σχόλια: