Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΚΑ

Θαλάσσια Πάρκα

Όταν ένα Εθνικό Πάρκο ή ένα μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια περιοχή, αναφέρεται ως Θαλάσσιο Πάρκο. Στα Θαλάσσια Πάρκα κατοχυρώνεται νομικά η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι προστατευόμενες αυτές περιοχές προσφέρουν "καταφύγιο" σε πολλά είδη φυτών και ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση. Προστατεύονται συνεπώς οι τοπικοί θαλάσσιοι πόροι στο σύνολό τους συμπεριλαμβανομένου και του γενετικού αποθέματος της θαλάσσιας ζωής.

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού των περιοχών εκείνων στις οποίες η προστασία ορισμένων ειδών (π.χ. της μεσογειακής φώκιας
Monachus monachus, από την οποία έχουν απομείνει σε ολόκληρη την Μεσόγειο ελάχιστα άτομα και τα περισσότερα ζουν στις ελληνικές θάλασσες) απαιτεί εφαρμογή ειδικών πρακτικών διαχείρισης.

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ 1992 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ MONACHUS MONACHUS
ΖΑΚΥΝΘΟΣΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ 1999 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ CARETTA CARETTA.

Άσκηση:ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: