Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

2
 + 
1
=
2 + 1
=
3
6
6
6
63/6


-


1/6


=


2/6

3
 – 
1
=
3 – 1
=
2
6
6
6
6

Παραδείγματα:


Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων-Διαδραστική εισαγωγή(πρέπει ο παρονομαστής να είναι ο ίδιος):ΚΛΙΚ


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:


ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:Αξιολόγηση-Αυτοέλεγχος:ΚΛΙΚΔιαδραστική πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων:ΚΛΙΚ
AΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ-ΑΣΚΗΣΗ,ΠΑΙΧΝΙΔΙ
1.Βρίσκεις το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών


2.Δημιουργείς ισοδύναμα κλάσματα (που είναι ομώνυμα) πολλαπλασιάζοντας τους όρους των κλασμάτων με το πηλίκο της διαίρεσης των παρονομαστών τους με το Ε.Κ.Π.  


3.Αφαιρείς τους αριθμητές(δες εφαρμογή 1η)