Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Kλέφτες και Αρματολοί-Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν και ερωτήσεις των μαθητών


ΚΛΙΚ


Ερωτήσεις των μαθητών που συνθέτουν ασκήσεις στην ψηφιακή τάξη:ΚΛΙΚ