Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

ΣΥΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
Eισαγωγικά:


KΛΙΚ
Παρατηρήστε την παρακάτω πίτσα:


H  Ήβη έφαγε: 


 της πίτσας


H  Άρτεμις έφαγε:


της πίτσας


Ποια έφαγε περισσότερη πίτσα;


Η Άρτεμις! 


Συγκρίνουμε:

Eύκολη η σύγκριση!

ΑΡΑ:
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
Ανάμεσα σε δύο ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το μεγαλύτερο αριθμητή.

Παράδειγμα:


9/24 > 6/24


Εισαγωγικά: ΚΛΙΚ


Αν τα κλάσματα δεν είναι ομώνυμα;
Για να συγκρίνουμε  ετερώνυμα κλάσματα τα  μετατρέπουμε σε δεκαδικούς αριθμούς διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή.Ένας άλλος τρόπος είναι να τα μετατρέψουμε σε ομώνυμα.  1. Βρίσκω το Ε.Κ.Π.των παρονομαστών
  2. Διαιρώ το Ε.Κ.Π. με τον παρονομαστή του κάθε κλάσματος
  3. Πολλαπλασιάζω το κάθε κλάσμα με το πηλίκο που βρήκα προηγουμένως
π.χ.


Στο παράδειγμα με την πίτσα:


1.Ε.Κ.Π.(4,10)=20
2.20:4=5 και 20:10=2


3.

Έτσι...

ή


Παράδειγμα 22/3 και 3/4Το Ε.Κ.Π. των αριθμών 3 και 4  είναι το 12

Διαιρούμε το Ε.Κ.Π. με τους παρονομαστές των κλασμάτων 2/3 και 3/4

12:3=4
12:4=3

Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους με το πηλίκο της διαίρεσης(4 και 3)

2*4/3*4=8/12
3*3/4*3=9/12

Έτσι: 8/12 < 9/12,
       2/3 < 3/4


Διαδραστικά:KΛΙΚ
Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και 


συζήτηση:ΚΛΙΚ