Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΚΛΙΚΗ ζωφόρος του Παρθενώνα,  ένα έργο μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας, παρουσιάζεται  σε ψηφιακή μορφή.