Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΚΛΑΣΜΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙ


Βρείτε τον Grampy: ΚΛΙΚ


Για να σας βοηθήσει να βρείτε τον Grampy θα  δείχνει ότι ο αριθμός των τμημάτων είναι μεταξύ 0 και 1.Στο κάτω μέρος γράφει σε πόσα κομμάτια έχει χωριστεί(parts).Ενημερώνεστε αν το κλάσμα είναι πολύ μικρό και  αν το κλάσμα είναι πολύ μεγάλο. Επίσης, ο Grampy δεν κρύβει καλά τον εαυτό του. Θα δείτε  το κεφάλι του.