Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΗΛΙΚΟ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ:ΚΛΙΚ

        


ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ 1:ΚΛΙΚ

Εξάσκηση:ΚΛΙΚ

Διαδραστική εξάσκηση:ΚΛΙΚ


 Κλάσμα
Το κλάσμα εκφράζει το ακριβές πηλίκο μιας διαίρεσης: της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή του.
Παραδείγματα 
3 : 7 = 0,4285714...Αν κάνουμε τη διαίρεση αυτή, μπορούμε να μετατρέψουμε το κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό (ή σε φυσικό, αν η διαίρεση είναι τέλεια). Αν η διαίρεση δεν μας δίνει ακριβές πηλίκο, σταματάμε εκεί που θέλουμε και έχουμε πηλίκο με προσέγγιση στα δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, ...3 : 7 = 0,4285714...
Το πηλίκο της διαίρεσης 3 : 7 είναι 0,42 με προσέγγιση στα εκατοστά ή 0,428 με προσέγγιση στα χιλιοστά.


9/8=1,125(επειδή 9:8 = 1,125)


Οι δεκαδικοί αριθμοί γράφονται και ως κλάσματα.

Το 0,1 γράφεται ως  1/10...και αντίστροφα


ΠΑΙΧΝΙΔΙ


Μετατρέπεις δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα ή το αντίστροφο.
Επιλέγεις,"play game"...

Με σωστή απάντηση προσπαθείς να χτυπήσεις το στόχο!
Χρησιμοποίησε τα πλήκτρα με τα βέλη για να κινήσεις το πυροβόλο και το space για να πυροβολήσεις...
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν στο ακέραιο μέρος είναι 0 δεν το γράφεις,αλλά βάζεις . και στη συνέχεια γράφεις τα δεκαδικά ψηφία, π.χ..34 και όχι 0.34.
Το δεκαδικό κλάσμα το γράφεις με /,π.χ. 45/100


Bιβλίο:ΚΛΙΚ