Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ένα πρόβλημα από την "Εβδομάδα Μαθηματικών"(δείγμα)
Ο Αλέκος έχει το ζαχαροπλαστείο "Αλέκος ο Γλύκας" ! Έχει παραλάβει 3 σάκους που περιέχουν ζάχαρη με βάρος 27kg, 36kg και 72kg. Θέλει να  συσκευάσει τη ζάχαρη σε ισοβαρή πακέτα. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός των πακέτων που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, ώστε να μην περισσέψει ζάχαρη στους σάκους;
Σημείωση:Εξηγούμε τη διαδικασία λύσης.

Η απάντηση την Παρασκευή