Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΛΑΟΙ(2)-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

MAYASΔείτε το βίντεο (Παρατήρηση-Συμπεράσματα-Επιχειρηματολογία-Διάλογος)
Στην ευέλικτη-ψηφιακή τάξη δημιουργούμε
α. κατάλογο-λεξικό αυτόχθονων/ιθαγενών λαών
β.Wikipedia έρευνας και συγκέντρωσης στοιχείων