Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑEισαγωγή-Διαδραστική μάθηση:


Κλάσμα


Ο αριθμός που δηλώνει το μέρος ενός «όλου» ονομάζεται κλάσμα.
Το κλάσμα σχηματίζεται από δύο φυσικούς αριθμούς, τον αριθμητή και τον παρονομαστή, που χωρίζονται μεταξύ τους από την κλασματική γραμμή με τη μορφή:   αριθμητής/παρονομαστής
Το κλάσμα με αριθμητή το 1 λέγεται κλασματική μονάδα.
1/2

1/4


Όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μικρότερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1.
Όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι ίσος με τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι ίσο με το 1.
Όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1.

Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να χωρίσουμε τις ακέραιες μονάδες και να μετατρέψουμε το κλάσμα σε μεικτό αριθμό.


Διαδραστική μάθηση:ΚΛΙΚ


Σχέση κλάσματος-ακέραιης μονάδας
Γνήσια κλάσματα: Ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστήΠαραδείγματα: 1 / 3, 3 / 4, 2 / 7Καταχρηστικά κλάσματα: Ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή.Παραδείγματα: 4 / 3, 11 / 4, 9 / 7 
Κλάσματα ίσα με την ακέραια μονάδα:O αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή.Παραδείγματα:5/5, 6/6, 12/12


Μεικτός αριθμός: Ένα ακέραιο μέρος και ένα κλασματικό μέροςΠαραδείγματα: 1 1 / 3, 2 1 / 4
16 2 / 5Ομώνυμα λέγονται τα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή:1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,
6/5...


Ετερώνυμα λέγονται τα κλάσματα που δεν έχουν τον ίδιο παρονομαστή:3/4,4/5,5/6

Βιβλίο:ΚΛΙΚ


Aυτοέλεγχος:KΛΙΚ