Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

ΚΛΑΣΜΑΤΑΜετατροπή μεικτών αριθμών σε  κλάσματα:ΚΛΙΚ Μετατρέποντας  κλάσματα  σε  μεικτούς αριθμούς

 


  • Διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή.
  • Γράψτε το πηλίκο ως ακέραιο αριθμό
  • Στη συνέχεια, γράψτε τυχόν υπόλοιπο πάνω από τον παρονομαστή.

Παράδειγμα: Μετατροπή 11 / 4 σε ένα μεικτό κλάσμα.

Διαίρεση: 11 ÷ 4 = 2 με υπόλοιπο το 3
Γράψτε ακέραιο 2 και στη συνέχεια, σημειώστε το υπόλοιπο (3) πάνω από τον παρονομαστή (4), όπως εδώ:
23
4

Μετατρέποντας μεικτούς σε κλάσματα
  • Πολλαπλασιάστε το ακέραιο  μέρος με τον παρονομαστή του κλάσματος.
  • Να προσθέσετε τον αριθμητή.
  • Στη συνέχεια γράψτε το αποτέλεσμα στη θέση του αριθμητή.
  • Παρονομαστής, ο αρχικός.

Παράδειγμα: Μετατροπή 3 2 / 5 σε κλάσμα.

Πολλαπλασιάστε τον ακέραιο αριθμό με τον παρονομαστή: 3 x 5 = 15 
Προσθέστε τον αριθμητή: 15 + 2 = 17 
Στη συνέχεια γράφουμε το 17 ως αριθμητή και τον αρχικό παρονομαστή(5): 

Δεν υπάρχουν σχόλια: